Cradle to cradle

Hållbarhet genom innovation

År 2002 publicerade arkitekten William McDonough och kemiprofessorn Michael Braungart det världsberömda konceptet Cradle to Cradle - ”Remaking the way we make things”. Det handlar om ett helt nytt ramverk för kvalitetsbedömning och innovation med naturens egna kretslopp som inspirationskälla. En evolution med cirkulär ekonomi har påbörjats …

Shaw var den första golvtillverkaren i världen att använda sig av denna banbrytande designfilosofi, och idag är över 70 % av Shaws all produkter silver-certifierade inom Cradle to Cradle. Vad innebär det? Att produkterna kan återvinnas, demonteras och renoveras tillbaka till sig själva. Om och om igen. Det är återvinning 2.0.

Ser bra ut och gör rätt mot miljön. Shaw ser till hela livslängden av textilmattorna, då Shaw har en speciell miljögaranti. När en matta har gjort sitt, ring numret på textilgolvsplattan eller kontakta oss på Tretum, så återvinner vi den utan kostnad för dig. Om du köper en ny Shawmatta från oss tar vi tillbaka den gamla mattan, även andra leverantörers matta och återvinner dem åt dig. Kontakta oss, så berättar vi mer!